Rácz János emlékverseny 2009/2010

A 2009/2010-es tanévben is meghirdetjük a Rácz János matematika emlékversenyt. A verseny három kategóriában zajlik.

I. kategória: 7-8. évfolyamos tanulók
II. kategória:
9-10. évfolyamos tanulók
III. kategória: 11-12. évfolyamos tanulók

A verseny nyílt, bárki részt vehet rajta, aki a 7-12. évfolyam tanulója, de csak a saját évfolyamának megfelelő kategóriában versenyezhet. A legjobb eredményt elért versenyzők könyvjutalomban, oklevélben részesülnek.

A verseny két fordulóból áll. Az első forduló 2009. szeptember 15-től december 15-ig tart, a második forduló 2009. december 15-től 2010. március 15-ig.

A második forduló feladatai

7-8. évfolyam
7-8évfolyam2forduló.pdf
Adobe Acrobat Document 33.4 KB
9-10. évfolyam
9-10évfolyam2forduló.pdf
Adobe Acrobat Document 36.6 KB

Az első forduló feladatai

7-8. évfolyam
7-8évfolyam1forduló.pdf
Adobe Acrobat Document 46.7 KB
9-10. évfolyam
9-10évfolyam1forduló.pdf
Adobe Acrobat Document 35.2 KB
11-12. évfolyam
11-12évfolyam1forduló_jav.pdf
Adobe Acrobat Document 39.3 KB

Formai elvárások

Minden kategóriában fordulónként 10-10 feladatot tűzünk ki, melyeknek megfelelően indokolt megoldását várjuk a versenyzőktől.

A feladatok megoldását A4-es méretű lapra kell írni, feltüntetve rajta a feladat sorszámát, a versenyző nevét, évfolyamát (nem istvános diákok esetén iskoláját, tanárának nevét). Minden feladat megoldása külön lapra kerüljön, ha egy-egy feladat megoldása több oldalas, akkor a lapokat össze kell tűzni.

A feladatok megoldásának sorrendje tetszőleges, a megoldások bármikor eljuttathatók a verseny szervezőihez.

Pontozás

A feladatok megoldásánál nemcsak a pontosság, hanem a gyorsaság is számít. Az első fordulóban beadott megoldások javítása után mindazok pontszámát, melyek október 15-ig beérkeztek, 1,5-szeresen számítjuk, azok pontszámát pedig, melyek október 15. után, de november 15. előtt lettek beadva, 1,3-szeresen számítjuk. Ez természetesen abban az esetben is érvényes, ha valamely megoldás nem teljes, ezért nem kapja meg a maximálisan adható 10 pontot. (Külsős diákok esetén a beadás időpontjaként a postabélyegző dátumát, ennek hiányában a beérkezés dátumát vesszük figyelembe.)

A második fordulóban hasonló módon 1,5-szeresen számítjuk a január 15-ig beadott  megoldások pontszámát, és 1,3-szeresen a január 15. után, de február 15. előtt beadott megoldások pontszámát. A verseny végeredményét az első és második fordulóban szerzett pontokból a megadott módon számított értékek összege adja.

A versenyben mindenkitől önálló, elfogadható külalakú munkát várunk el. Azokat a megoldásokat, melyekből egyértelműen megállapítható a megoldók együttműködése, nem versenyszerűnek minősítjük, és nem értékeljük. Ugyanazon versenyzőtől érkező több ilyen megoldás esetén a versenyzőt a versenybizottság kizárhatja a versenyből, ezzel addig szerzett pontjait is elveszíti.

Beküldés

Az istvános diákok dolgozataikat matematika tanáruknak adják át, a nem istvános diákoktól
postai úton várjuk a megoldásokat a Szent István Gimnázium Matematika munkaközösség,
Rácz János emlékverseny, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15.
címre. A megoldások
a Szent István Gimnázium portáján is leadhatók zárt borítékban, a címzés ugyanaz, mint
postai beküldés esetén.